– Vi skal kjempe for å få på plass en tunnel

Politikere krever sterkere tiltak for å bedre sikkerheten på rasutsatt veistrekning.
Nyheter

Gråura er et viktig knutepunkt mellom Oppdal og Sunndal. Strekningen har de siste årene vært preget av flere ras. Isblokker og store steiner har løsnet fra fjellsiden de siste årene.