Mener bønder utsetter sauene sine for unødig risiko

Kjell Aune mener bøndene bør starte med å hente sauene sine ned fra fjellet senest første helg i september, for å unngå unødige jervtap. Foto: Andreas Altenburger 

Nyheter

Kjell Aune, som har hytte på Nerskogen, er forundret over at det fortsatt er så mye sau som beiter i Jøldalen.