- Eiendomsskatt er et stadig tilbakevendende tema

Det var stor uenighet i kommunestyret hvorvidt det skal kommuniseres til innbyggerne konkret hva eiendomsskattepengene brukes til eller ikke.

Kirsti Welander ønsker å informere om konkret hva eiendomsskattemidlene brukes på.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Grunnlaget for diskusjonen var rådmannens tilrådning, som var vedtatt i formannskapet. I tilrådningen står det at 50 prosent av alle inntekter fra eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger i Oppdal, skal gå til kommunens infrastrukturfond.