Otretek er Årets bedrift

Otretek AS har vokst fram fra asken etter Stompa og i dag trakk de det lengste strået og vant Næringslivsprisen 2017.
Nyheter

I år er det sjuende året at Oppdalsbanken og Opdalingen deler ut næringsprisen «Årets Bedrift». Prisen ble første gang delt ut i 2010 og formålet med prisen er å fremme lokalt næringsliv, næringsvirksomhet og nyskapning.

Tidligere vinnere av prisen har vært Oppdal Spekemat, VPG, Admento, Eleotec, LH-bygg og nå sist Lund Hyttebygg som vant i fjor.

- Et konsept som er i stadig utvikling

Næringsprisen «Årets Bedrift» skal deles ut til en bedrift med hovedkontor i Oppdal eller Rennebu, og som har en solid og troverdig lokal forankring.

I sin vurdering har juryen tatt hensyn til bedriftens økonomiske utvikling, arbeidsmiljø og de ansattes generelle arbeidsvilkår, kompetanse og mulighet til å utvikle seg i bedriften.

Prisen er ingen gründerpris, men juryen skal likevel være oppmerksom på nye initiativ og nyskapning i distriktet. At bedriften kan være en viktig pådriver til å skaffe nye arbeidsplasser i området skal telle ekstra positivt.

- Bedriften skal være godt synlig i lokalsamfunnet og gjerne være en aktiv samfunnsaktør. Bedriften skal også være en positiv pådriver til samarbeid på tvers av fagområder der det er naturlig og praktisk gjennomførbart. Prisen kan dersom juryen finner det riktig, tildeles en bedrift som helt spesifikt er et eksempel til etterfølgelse. Juryens avgjørelse er endelig og juryen kan fra år til år selv å vekte spesifikke punkt i premissene, heter det i juryens begrunnelse.

I juryen for konkurransen sitter en representant fra Oppdalsbanken og Opdalingen og hvert år oppnevnes to jurymedlemmer som skal representere næringslivet i Oppdal og Rennebu; i år har disse vært Ragnhild Plassen Vik og Birger Helland. I tillegg inviteres en representant fra fjorårets vinner med som jurymedlem, i år har det Stig Holte-Berg fra Lund Hyttebygg AS.

Premien som vinneren får er en gavesjekk på 10.000 kroner fra Oppdalsbanken og markedsføring i Opdalingen for 40.000 kroner.

Årets nominerte har vært: Berkåk Veikro, Nerskogen Landhandel, Oppdal Smak av fjell, Otretek AS og Tande Gård. Noen har også vært nominert tidligere, mens andre er med for første gang.

- Vinneren kan vise til god likviditetsgrad, meget god lønnsomhet og meget god soliditet. Vinneren har et konsept som er i stadig utvikling, de er løsningsorientert og kreative. Nye kunder har ført til utvikling av nye forretningsidéer. Vinneren har et godt rennommé og mange referanseprosjekter over hele landet. Det finnes også planer om å utvide til Sverige og Danmark og de er i ferd med å ansette flere medarbeidere. Vinneren har ansatte som har vært der i mange år noe som kan tyde på godt arbeidsmiljø Vinneren av «Årets Bedrift 2017» er Otretek AS.

Ekstrapremie til Oppdal Smak av fjell

Én av de nominerte skilte seg ut ved å egentlig ikke være en bedrift, men et samvirke av flere bedrifter.

- Samvirket har dessuten vært i drift i kort tid og har heller ikke konkrete driftstall å vise til. Likevel, juryen ønsker å fremheve denne nominerte, både med bakgrunn i det nyskapende, evnen og viljen til å samarbeide og den profesjonelle profileringen. Juryen har derfor i år bestemt seg for å dele ut en egen «ekstrapremie», en hederlig omtale; en gavesjekk fra Oppdalsbanken på 5000 kroner og digital markedsføring hos Opdalingen for 20.000 kroner. Som de fleste skjønner snakker vi her om Oppdal Smak av fjell, heter det i juryens begrunnelse.