- Kan være en fin mulighet for gårdene

Klevgardene-Sliper og Detli-området på Lønset kan få status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

Laila Marie Sorte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på talerstolen under onsdagens kommunestyremøte. I forkant står ordfører Kirsti Welander.  Foto: Fredrik B. Lange

Nyheter

Under onsdagens kommunestyremøte i Oppdal rådhus var Laila Marie Sorte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på plass for å informere om «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket».

Prosjektet er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet i Norge.  Det er et samarbeid mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Det er opp til kommunene selv og grunneierne om de vil være med på dette.

- I Oppdal har dere et utrolig vakkert kulturlandskap. Dere skiller dere ut i både Trøndelag og Norge, sier Sorte, som er seniorrådgiver ved avdeling Landbruk og bygdeutvikling.

Klevgardene-Sliper og Detli-området

Det finnes flere kriterer for hvordan områdene blir valgt ut. Områdene skal i størt mulig grad omfatte jorbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoirske verdier.

I Oppdal er Klevgardene-Sliper og Detli-området på Lønset aktuell for å få status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

- Området oppfyller kriteriene i høyeste grad med kulturhistoriske verdier. Her er det tradisjonell byggeskikk, gamle veier, steingjerder og stort biologisk mangfold, forteller Sorte.

Sammen med representanter fra Oppdal kommune har Sorte vært i møte med grunneiere på Lønset.

- Grunneierne er veldig positive og kunne godt tenke seg å komme videre i arbeidet med kulturlandskapet sitt, forteller hun.

I dag er det 22 områder i landet som har status som utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

- Dette virker spennende

Oppdalsordfører Kirsti Welander stilte seg også positiv til prosjektet.

- Dette virker veldig spennende. Det kan være en fin mulighet for gårdene. Det er gledelig å høre at grunneierne ser dette som en mulighet til å ta arbeidet med bevaringen av områdene et steg videre, sier hun.

Welander støtter kandidaturen og foreslo at kommunestyret sammen med rådmannen må bli enige om å levere en felles uttalelse. Et enstemmig kommunestyret støtter dette.

Innen 8. mai må fylkesmannen avklare om alle områdene fremdeles skal stå på bruttolista. Ingen av områdene på lista er sikret plass, eller skal inn hvis de ikke selv ønsker det.