Siste folkemøte før folkeavstemningen

Torsdag 8. september klokken 19.00 møtes folket i Rennebu en siste gang før de skal takke "ja" eller "nei" til Oppdal.
Nyheter

Opdalingen og Adresseavisen inviterer til debattmøte; stedet er Rennebu samfunnshus, tidspunktet er torsdag 8. september klokken 19.00.

Hver avis stiller med hver sin debattleder, og spørsmålene vil være direkte, konkrete og kreve klare svar.

Dette er siste gang JA- og NEI-folket får en anledning til å overbevise velgerne om at deres standpunkt er riktig før folkeavstemningen 12. september.

Alle de folkevalgte i kommunestyret i Oppdal og Rennebu er personlig blitt invitert, og ellers er møtet åpent for alle som vil vite mer, som har meninger eller som vil høre på hva andre tenker og mener.

Send inn dine spørsmål i dag!

Har du spørsmål du gjerne vil stille til JA- og NEI-siden?

Send inn dine spørsmål, enten på SMS til 992 75 900 eller på e-post til tips@opdalingen.no, og så stiller journalistene fra Opdalingen og Adresseavisen spørsmålene for deg.

Det er for øvrig også mulig å stille spørsmål fra salen om noen ønsker det.