Forbud mot å henge opp saltstein til elg og hjort

Regjeringen prøver å forhindre spredning av hjortedyrsykdom som nå er registrert i fylket.
Nyheter

I forbindelse med hjortedyr-sykdommen Chronic Waisting Disease (CWD) har Mattilsynet laget en hasteforskrift som gjelder ut året 2016, opplyser Gro Aalbu ved landbrukskontoret i Oppdal.

Forskriften omfatter inn- og utførsel av hjortedyr over fylkes- og landegrenser, men det er spesielt § 6 som alle jaktlag, viltforvaltere, beitebrukere i Oppdal må merke seg:

§ 6 Forbud mot fôringssteder og slikkesteiner
Det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til hjortedyr som ikke er inngjerdet eller på annen måte holdes fysisk adskilt fra andre mottakelige dyr. Forbudet gjelder i følgende fylker: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland, Buskerud.

Forbudet mot slikkesteiner gjelder kun for steiner som legges ut etter forskriftens ikrafttredelse.

Utgangspunktet er foringsplasser og saltstein til elg/hjort, forbudet gjelder ikke for husdyr som sau, geit og storfe.

Forskriften trår i kraft straks – det vil si fra og med 11. juli 2016 og gjelder til 1. januar 2017.

Forskriften gjelder da ikke for saltstein som allerede er utlagt, men det er forbudt å henge opp eller sette ut ny saltstein i utmark fra i dag. Målet er å unngå at denne CWD-sykdommen sprer seg, det er funnet elg i Selbu med sykdommen så den er ikke langt unna oss, forteller Gro Aalbu på landbrukskontoret i Oppdal.