Skatteflyktningene slipper ikke unna. Dette betaler Røkke og Hay i skatt til Oppdal

foto