Åpnet to nye butikker og brukte 100 millioner: – 2022 overgår forventningene

foto