- Det å være funksjonshemmet betyr ikke at du nødvendigvis er hemmet i å fungere tilnærmet normalt. Det kommer mye an på hva du sjøl vil, forteller Tare Teksum, han har nå planer om å gå Trollheimen rundt i slutten av måneden.

- I 1994 ble jeg erklært døvblind og i 2001 fikk jeg innoperert et cochleaimplantat, og sammen med funksjonelt høselsutstyr kan jeg nå oppfatte tale, forteller Tare.

Operasjonen hadde sin pris, balansen min ble sterkt svekket som følge av inngrepene. Det har likevel ikke vært til hinder for Tares pågangsmot.

- I 2009 var jeg med i "Ingen grenser" på NRK. I 2013 gikk og syklet jeg Norge på langs. I 2014 tok jeg meg landet på tvers og besteg Galdhøpiggen. I 2015 Syklet jeg Den store styrkeprøven Trondheim – Oslo. I 2016 besteg jeg Kilimanjaro i Afrika og i sommer besteg jeg Eciyes i Tyrkia.

Tare forteller at alle disse turene til tross, til høsten er han klar for nye utfordringer.

- I slutten av september skal jeg gå Trollheimen rundt. I hovedsak går vi til fots. Men vi tar vel i bruk sykkelen på de mest øde strekningene.

- Vi starter på turen fra Midtbygda skole 21. september. 22. september skal vi være ankommet Sunndal. 24. september skal vi være i Surnadal. 25. skal vi ankomme Rindal.

- 28. september er planen å være på Aunan og 30. september skal vi være tilbake ved startpunktet på Midtbygda skole. Esten Vassli er min hovedledsager det meste av turen, men flere vil steppe inn som ledsagere her og der. Turene jeg har gått til nå, har til alt overmål vært vellykka. Jeg håper også Trollheimen rundt blir en fin tur, forteller Tare til Opdalingen.