For 13. år på rad deler Gjensidige ut aksjeutbytte til eierne. Mesteparten av dette går til Gjensidigestiftelsen, som sender utbyttet videre til kundene.

Den spesielle ordningen gjør at Gjensidigestiftelsen i disse dager betaler nesten 2,3 milliarder kroner til 800.000 kunder over hele landet.

I Oppdal og Rennebu deles det ut 5,3 millioner kroner til studenter, småbarnsfamilier, pensjonister og bedrifter.

Ifølge daglig leder i Oppdal-Rennebu Gjensidig Brannkasse, Kjetil Skogrand, vil hver kunde i de to nabokommunene selskapet er aktiv få rundt 2200 kroner hver i utbytte.

– Å videreformidle aksjeutbytte fra Gjensidige til kundene er et av stiftelsens fire formål, og siden 2010 har stiftelsen betalt mer enn 25 milliarder kroner til Gjensidige-kundene, sier Skogrand i en pressemelding.

Rekordresultat

Oppdal-Rennebu Gjensidig Brannkasse fikk i 2021 sitt beste resultat noensinne med et resultat før skatt på 10,1 millioner kroner.

– Høyavkastning på selskapets finansportefølje er hovedårsaken til den gode resultatutviklingen, sier Skogrand.

Skogrand kan fortelle at kundeporteføljen i Oppdal og Rennebu gjennom året har økt med 7,9 prosent, og at forsikringskundene i 2021 samlet har betalt omtrent 60 millioner kroner i forsikringspremie.

– I forsikringsåret 2021 har det påløpt skadekostnader( eksklusive naturskader) på omtrent 36 millioner kroner, midler som da kommer våre kunder i Oppdal og Rennebu til gode som skadeutbetalinger, sier Skogrand.