Frank Ramstad AS – nytt aksjeselskap i Rennebu kommune