Håper landbruksministerlunsj åpner for besøk til bygda

foto