To utbyggere vil kjøpe, kommunen vil selge Stølen-eiendom

foto