Styreløst tapssluk får skjebnen avgjort 1. juni

foto