Innflytting utsatt et halvår, nå er utbyggeren konkurs

foto