Horvli Kinna – nytt enkeltpersonforetak i Oppdal kommune