Flere vil fryse ned hytta, meglertopp roper varsko

foto