Coop Oppdal har flere utbyggingsprosjekter på gang. Tirsdag undertegnet samvirkekonsernet uviklingskontrakten med entreprenøren Backe Trondheim AS om storsatsingen i Oppdal; Ny Extrabutikk kombinert med et leilighetsbygg i tre etasjer.

Plasseringen blir på den gamle Shelltomta, ved Byggmix.

Dagen etter er konsernledelsen på plass i Holtålen for å presentere planene for ny butikk i Ålen - et prosjekt de samarbeider med kommunen om.

– I en lengre periode har vi sett etter en ny, god lokasjon for en ny Extrabutikk og har vurdert flere alternativer, sier administrerende direktør i Coop Oppdal, André Sørensen til Nea Radio.

River handelstorg

I samarbeid med Holtålen kommune har Coop kommet frem til at den beste løsningen er å rive Ålentorget og bygge et nytt handlesenter som de to aktørene eier sammen.

Der skal også den nye Extrabutikken holde hus, er planen.

Handelstorget i Ålen blir revet og erstattes av nybygg, dersom Coop Oppdal og Holtålen kommune gjennomfører sine planer. Foto: Nea Radio

– Dette er det riktige i forhold til tilgjengelighheten og det å bevare dagens handel, sier Sørensen.

Det er flere aktører i Ålentorget som blir berørt av planene, blant annet det nye biblioteket og Kaffekråa, i tillegg til en rekke mindre virksomheter.

Ifølge nearadio.no jobbes det med å finne ulike løsnnger for disse, at deler av bygget kan bli stående igjen når resten rives, for så å bli flyttet til de nye lokalene når dette er klart.

Slik ser Coop Oppdal for seg at det nye handelsetorget i Ålen vil bli som blant annet skal huse den nye Extrabutikken.

Henter inn priser

– Jeg tror dette er bra for Ålen og for kommunens handelssentrum, sier ordfører Jan Arild Sivertsgård. Han viser til at Ålentorget ble bygd i 1989 og at han ser for seg at det vil bli en del vedlikeholdskostnader fremover.

Planene for det nye handelssenteret i Ålen ble presentert i Holtålen onsdag. Foto: Nea Radio

Han forteller at Coop Oppdal nå får ansvar for hente inn priser på det nye prosjektet.

Dagens Coopbygg i Ålen blir ikke revet. I stedet får Byggmix utvidet sitt areal.