Søskenbarna sa opp trygge jobber for å starte sin egen bedrift

foto