MN24

- Det er artigere å skyte enn å spise pølser