MN24

Henrik (21) fikser unik bane

Henrik Skjolden tok før jul initiativet til å lage en 18 kurvs disc golf-bane på Berkåk, og takket være stor velvilje planlegges det åpning av banen allerede til våren. Foto: Jan Inge Flå