For noen uker siden ble det avholdt en nærmiljøkveld i Hurundstuggu i Rennebu hvor Randi Olise Hoel holdt et foredrag om «Livet i grenda», og hvor journalisten fra OPP konkluderte med at det fortsatt er håp for grendene.

Jeg håper at mange lokalpolitikere i Rennebu var til stede og fikk med seg dette foredraget, og at de også husker dette når de nå snart skal stemme over reguleringsplan for ny E6 på strekningen Toset – Åshuset.

Valget står mellom to alternative løsninger som nå er lagt fram, og det er selvfølgelig ulike meninger om hva som er den beste av disse alternativene. Her har vi grunneiere, statlige interesser, populistiske meningsfeller og sterke økonomisk drevne krefter som har veid for og imot det ene eller det andre alternativet.

En ting som vi har hørt veldig lite om fra politikere og andre er det ugjenkallelige faktum, at ved å velge det vestre alternativet for ny E6-trase, så utraderes det meste av ei lita grend i Rennebu. Javel, så er det ikke så mange som bor i «Nordåsgarom», og vi er helt i utkanten av kommunen, men like fullt en del av Rennebu. Vi ønsker derfor ikke å bli gjemt og glemt, men verdsatt som en del av Rennebu på lik linje med alle andre små og store grender. Noen bor der fast, og har gjort det i mange generasjoner. Noen har sitt daglige virke der i form av å leve av jord- og skogbruk som generasjonene før dem har gjort. Mens andre igjen ivaretar sine forfedres eiendommer, og bruker de i fritidssammenheng, nettopp fordi de har en så sterk tilknytning til Rennebu og denne lille grenda lengst sør i kommunen.

Nye Veier uttalte til pressen etter at de måtte legge det østre alternativet på is for å ha en utredning for ett alternativ vest, at de hadde forståelse for at det var uheldig å få en motorvei 100 meter fra hytta.

Vi som bor i «Nordåsgarom» har ikke hørt noe om at Nye Veier synes det er ubehagelig å få en motorvei 10 meter fra husveggen, eller at hjemmet ditt må rives for å få ny E6. Det er heller ingen lokalpolitikere i Rennebu som har uttalt seg om at dette er en uheldig løsning for de som allerede bor der. Nye Veier har visstnok bestemt seg, for de har jo allerede meldt konkurranse om å navnsette ulike installasjoner på en vestlig trase, i motsetning til hva som er tilfelle for det østre alternativet.

Nå kan vi lese i OPP at Nye Veier er på «frierferd», eller informasjonsmøte som de kaller det, til kommunepolitikerne i Rennebu. Her kan de informere om at det er flere såkalte sektormyndigheter som allerede har levert innsigelse på alternativ øst som trasevalg.

Hva er så en innsigelse: staten er uenige i det som staten planlegger, selv også på eiendommer som staten eier fra før – skjønn det den som vil. Så, i mangel på evne og vilje til kommunikasjon statlige sektormyndigheter imellom, så velger Nye Veier den enkleste løsningen, da vi som privatpersoner kan overstyres ved bruk av ekspropriasjon.

Det er derfor ingen enkel prosess politikerne i Rennebu skal igjennom, når de nå snart skal sette seg ned for å bestemme reguleringsplan for ny E6 fra Toset og til Åshuset. Før de gjør det, så kan det være lurt å tenke litt over hva President Abraham Lincoln sa for 160 år siden. Da holdt han en tale på krigskirkegården i Gettysburg, en tale som har blitt en av de mest berømte politiske taler i historien.

Lincoln snakket om folkets styre - av folket og for folket, og at dette ikke måtte gå til grunne. Disse ordene danner også grunnlaget for dagens demokrati verden over, og bør også være en ledestjerne for alle som er valgt for å ivareta folkets interesse i et lokaldemokrati.

I «Nordåsgarom» føler vi dessverre at dette har blitt «den lille manns» kamp mot alle de sterke politiske og populistiske kreftene rundt oss. Vi appellerer derfor til kommunepolitikere i Rennebu. Tør dere si nei til det anbefalte forslaget om å bruke det vestre alternativet, slik at dere etter beslutningen kan se dere selv i speilet i forvissningen om at – ja, jeg er valgt av folket og for folket i min kommune.

Så gjenstår det da å se om grendalivet lever videre, eller om vi nå snart skal skrive begynnelsen på slutten for «Nordåsgarom», ei lita grend i Rennebu.

Anne-Britt Bergan og Morten Liabø

Anne Margrete Sletten og Kent Persson

Kristine Ek Brattset og Lars M. Brattset

Jan Erik Knutsen