Vedlikehold Oppdalsmuseet

Vi ser i avisa OPP torsdag 18 april 2024, side 16, at daglig leder for Oppdal Kulturhus KF, Inge Lauritzen, «- bekrefter at en medarbeider på museet som er i permisjon neste år ikke blir erstattet».

Vi er kjent med at Bekkastoggo og flere bygninger ved Oppdalsmuseet har behov for større og mindre vedlikehold. Vi er derfor meget bekymret for disse dersom det skal gå et år uten at museet har ansatt fast vedlikeholdsperson. Denne situasjonen vil bli uholdbar.

Oppdal kommune er ansvarlig for alle bygningene og gjenstandene på museet. Dette ansvaret ble overført til Oppdal Kulturhus KF. Tidligere Oppdal Museumslag ble lagt ned i 2013 og Oppdalsmuseets Venner (OMV) startet i 2014. OMV har ønsket å delta som frivillige i vedlikeholdsarbeidet ved museet slik Oppdal Museumslag var fra starten av Oppdal Bygdemuseum.

Senest i brev til kulturhusleder Inge Lauritzen av 17/3 2023, der vi skriver: «Som nevnt tidligere i dette brevet, ønsker vi å bidra med gratisarbeid både innvendig og utvendig gjennom dugnad. Det vil spare penger for museet. Vi ønsker også i den forbindelse en avtale om å forholde oss faglig til Alexander Fjellvang og andre profesjonelle fagpersoner, i likhet med Skifermuseet og Jernbanemuseet. Vi imøteser et snarlig initiativ fra Oppdal Kulturhus KF v/daglig leder.»

Vi har ikke mottatt noe svar på dette tilbudet fra oss. Vi er meget bekymret for flere av museets bygninger og deres tilstand dersom det ikke skal være vedlikeholdsperson ved museet i et helt år!. Derfor denne henvendelsen til styret for Oppdal Kulturhus KF.

Med vennlig hilsen Oppdalmuseets Venner

For styret, Arne Skjøtskift, leder