Onsdag 16. mars kunne kommunedirektøren informere på Radio E6 om at Oppdal kommune har gått med et overskudd på flerfoldige millioner i 2021, hovedsakelig grunnet et kraftig underforbruk i det kommunale budsjettet.

Han lovpriser videre et hav av ledere for dette underforbruket! Den 17 . mars kunne vi høre kommunestyret på Radio E6 ta opp mange kommunale utfordringer, som for eksempel: Kantine på Oppdal ungdomsskole, videre drift av innovasjonssenteret og fastlegeutfordringene, det nevnes også utfordringer i kommunen tilknyttet utenforskap for et mangfold av grupper og enkelt mennesker.

I tillegg har jeg egne erfaringer med at sykehjemmet benytter bemanningsselskap med svært dårlig norskspråklige ferdigheter (til tross for at det er hjelpepleiere og sykepleiere fra Oppdal som ønsker faste og større stillinger), som førte til at jeg måtte bruke mange timer på å få en dostol inn på rommet mitt, som igjen resulterte i at jeg måtte gjøre mitt fornødne i en søppelbøtte ved siden av sengen.

Men, det finnes også veldig mange andre kommunale sektorer hvor ressurser kunne ha vært brukt for å bedre tilbudet til befolkningen i Oppdal kommune. Psykiatri, ergoterapi, BPA, Barnevern, hjemmetjeneste for å nevne noen. Listen er lang over områder hvor kommunens overskudd kunne ha medført mye godt.

Hvilket styresett er det egentlig som drifter Oppdal kommune? Har enhetsledere og politikere blitt personlige oligarker for kommunedirektørens virkelighetsoppfatning av hvilken behov befolkningen har?

Kanskje det er på tide at de folkevalgte har mer økonomisk styring enn en kommunalt ansatt som heller ønsker å være i skoene til Nikolai Tangen og forvalte fond, heller enn å se behovene som eksisterer i sin samtid.

Det er bra og vel å snakke om arvesølv og fremtidige generasjoner. Men, hvis mine barn trenger nye sko i dag, så kan jeg ikke sette av tusen kroner til de skal konfirmeres og håpe på at de ikke får deformerte tær i tiden frem til konfirmasjon.

Å spare seg til fant er ikke en egenskap som bør ta vegen ut fra eget liv og inn i driften av en kommune. Som nytt medlem i Oppdal SV er jeg glad for at Oppdal kommune går godt og jeg er like glad i penger som alle andre.

Men, da er det også viktig at pengene man har til overs brukes på de menneskene som skaper livene som leves, og ikke for å fremheve hvor dyktig kommunen er på å legge penger i hau.

Muligens burde direktøren og oligarkene spytte inn litt penger i lokalavisen slik at de har mulighet til å utøve gravende journalistikk. Kan det være slik at de kommunale lederne frykter konsekvensene, dersom de ikke sparer penger til sin leder? Som Karpe synger «Hvem klipper frisøren».

Mvh atomkraftverk på hjul (Instagram @bkenth).

Kenth Frelsøy Brelin