En ny virkelighet slo for alvor innover oss politikere da kommunedirektøren tidligere i høst la fram forslag til budsjett for 2023. Budsjettrammen er trangere, og vi må prioritere strammere.

I en allerede pressa situasjon skal helse- og omsorgssektoren spare 1,5 millioner på driftsbudsjettet, samtidig som vi skal videreføre et godt tjenestetilbud….?

Det må være lov å spørre seg selv hvordan dette skal kunne gå i hop, spesielt når institusjonene, sykehjem og hjemmetjenestene opplever en stadig mer krevende hverdag.

Det er mye større press på tjenestene og personalet enn for få år tilbake. Kommunedirektøren er svært bekymret for den økende sykemeldingsstatistikken med store ekstrautgifter til vikarer, som for øvrig heller ikke er så lett å skaffe.

Dette er en utvikling som enhetslederne  har sett over tid, og de er helt tydelige på at ressursene må økes dersom dagens tjenestenivå skal opprettholdes.

Det å leie inn vikarer er dyrt, samtidig som det kan være snakk om vikarer med dårlige norskkunnskaper og som også kommer fra land der man sårt hadde trengt å beholde kompetansen i hjemlandet.

Slik SV ser det, vil forslagene til innsparing på 1,5 millioner ved å redusere avlastningstilbudet i hjemmetjenesten og redusere aktivitørstillingen på sykehjemmet gå hardt utover brukerne og øke behovet for og kostnaden til pleie.

Ett av forslagene er også å redusere stillingen til frisklivskoordinatoren. Dette er en oppgave som er viktig for folkehelsa, i det forebyggende arbeidet og avlaste behovet opp mot for eksempel legetjenester. Vi i SV vil invitere de andre partiene i kommunestyret om å finne løsninger som skjermer helsesektoren og de aller svakeste av våre innbyggere.

Vi vil ellers minne om at dersom SV sitt alternative statsbudsjett hadde blitt vedtatt, hadde Oppdal kommune mottatt 7,1 millioner mer i rammen fra Staten. Grovt regnet ville det ha vært nok til fem sykepleierstillinger og fire helsefagarbeiderstillinger.

Ingvild Vikan og Tore Aasheim

Oppdal SV