Kortreist kultur var utvilsomt riktig resept denne høsten