Ukrainske myndigheter rapporterer om at russiske angrep allerede har kostet mange sivile menneskeliv, og tallet stiger fort.

Russlands invasjon mot et europeisk naboland bryter med folkeretten og mangler sidestykke i etterkrigstidens Europa. Folkeretten beskriver suverenitetsprinsippet som en grunnleggende rettighet for alle stater. Den sier at «alle stater er suverene, skal bestemme fritt over seg selv, og ikke bli styrt av andre mot sin vilje.»

Russland har satt folkeretten til side og gått til fullskala invasjon av Ukraina. Dette kan Arbeiderpartiet på ingen måte godta. I skrivende stund melder FNs høykommissær for flyktninger at antallet flyktninger fra krigen i Ukraina allerede har passert 800 000. I tillegg er over syv millioner internt fordrevet innad i landet.

Arbeiderpartiet fordømmer på det sterkeste Russlands krigføring i Ukraina. Kamphandlingene må opphøre umiddelbart, og partene må sette seg ved forhandlingsbordet.

Oppdal og andre kommuner i Trøndelag har vist ved tidligere flyktningekatastrofer at vi evner å ta imot sårbare mennesker i en vanskelig situasjon.

Kommunene bør derfor kartlegge sin egen mottakskapasitet og være forberedt på å ta sin del av ansvaret med å ta imot flyktninger som ankommer Norge.

Årsmøtet i Oppdal Arbeiderparti