I en krisesituasjon vil ikke pengene våre hjelpe oss

Per Arne Lium, leder i Rennebu Senterparti