Ordføreren som ikke får ikke lov til å telle

foto