Det er viktig å være åpen om psykisk helse og selvmordsproblematikk