- Klargjøring/presisering av kostnadene i Gjevilvassaken!?

foto