Et umiddelbart og tydelig signal

For noen dager siden fikk vi svar fra Landbruks og matdepartementet (LMD) på vår henvendelse «Vi trenger umiddelbart et tydelig signal» (publisert i lokalavisa 29.3.22).

Rådgiver til landbruksministeren, Siv Sætran har svart oss;

«Tusen takk for tydelige tilbakemeldinger. Vi får daglig flere slike henvendelser fra både folk i næringa, og partifolk i hele landet, og vi er veldig klar over situasjonen der ute. Det kommer også til utrykk når statsråden er ute på reiser i landet, og de tilbakemeldingene vi får direkte. Jeg har også snakket med Geir Arild på telefon.

Tallgrunnlaget foran årets forhandlinger er nå offentliggjort, og dette blir viktig i det videre arbeidet inn i forhandlingene som starter rett over påske. Vi er godt i gang med arbeidet med å snu kursen for norsk landbrukspolitikk, og det arbeide skal fortsette i tiden som kommer. I usikre tider som vi nå er inne i, er det aller viktigste vi kan gjøre på beredskapsiden, å bidra til en høy løpende produksjon av mat i hele landet.»

Vi tenker at dette er en solid tilbakemelding fra politisk ledelse i LMD. De kjenner problemene vi opplever og har bevisst forhold til å løse dem. Det er dette det betyr å ha en Senterpartiminister i LMD.

I motsetning til forgjengeren i Solberg-regjeringa har hun levert; 1, 5 milliarder i ekstraordinære midler til landbruket i løpet av regjeringas første 100 dager, dette mellom 2 jordbruksoppgjør.

Etter dette, erstatning til pelsdyroppdrettere, og det gis signal om økt målpris matkorn og økte tilskudd, samt tidlig utbetaling av ekstraordinære kostnader allerede i 2022 (mot ordinært 2023).

Ministeren forstår hva det dreier seg om. Og når vi ber om et «tydelig signal» – ja så får vi det. Vi har stor tro på at årets jordbruksforhandlinger vil ta innover seg den alvorlige situasjonen norsk landbruk nå står i, og at det vil komme kraftfulle tiltak for å sikre og styrke norsk matproduksjon for fremtiden.

Arnt Nerhoel, leder, Oppdal Senterparti

Ola Husa Risan, gruppeleder, Oppdal Senterparti