Bommer med bomkritikk

Bom-løsningen gir mindre sniking og høyere betalingsgrad, som er helt avgjørende for veieiernes mulighet til å vedlikeholde og utbedre veien, mener daglig leder i. Finter AS, Mads Svean Pedersen Foto: Morgan Frelsøy, arkiv