Kantine, et viktig samlingspunkt på  enhver arbeidsplass - unntatt  for elevene i ungdomsskolen i Oppdal.

Hvorfor?

Mangel på penger? Nei!

Mangel på planer?  Nei!

Mangel på forståelse for hva en kantine betyr for sunn mat og et sosialt fellesskap?  Nei!

Hvorfor har det blitt snakket om kantine i 12-14 år uten resultat?

Planene er klare, byggingen kan starte.

Men politikerne utsetter igjen. Stadig nye utredninger.

Bygg kantine nå - på skolen.

Elevene skal kunne gå tørrskodd til kantinen sin.

Kjøkkenet må kunne produsere  et varmt måltid.

Kantinen kan brukes som møtelokaler på  kveldstid

Oppdal kommune har råd til å bygge kantine for ungdommene. Sett i gang!

Med hilsen fra Eldrerådet i Oppdal

Solveig Torve  Ola Setrom  Terje Engen  Jarbjørg Ekrann  Eli Dahle