Mens olje- og gassfelt utenfor Trøndelagskysten blir tillatt elektrifisert av regjeringen ved å sende kraft fra land - går vi mot mangel på kraft og høye strømpriser på land. Trøndelag trenger et kraftløft slik Finnmark nå får.

Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune, vedtok nylig etter forslag fra de blågrønne flertallspartiene at vi sier nei til regjeringens elektrifiseringsplaner på Haltenbanken, hvis Trøndelag ikke får kompensert kraften som regjeringen vil ta fra fastlandet og sende ut på sokkelen.

Trøndelag har i dag et lite kraftoverskudd, og vi har derfor sluppet de skyhøye strømprisene som de sørlige delene av landet har opplevd. I årene fremover trenger vi betydelig mer strøm både til eksisterende industri, nye arbeidsplasser og til det grønne skiftet.

I tillegg til at regjeringen allerede har godkjent elektrifisering av Njord og Draugen, melder Equinor nå om at de ønsker å elektrifisere Heidrun, Åsgård B og Kristin utenfor Trøndelag. Elektrifisering er i seg selv et viktig tiltak for å redusere Co2 utslipp. Men hvis all denne kraften tas fra land, og ikke erstattes av ny kraftproduksjon, må regningen betales av oss trøndere i form av høye kraftpriser og tapte arbeidsplasser.

For Høyre er ikke det viktigste hvordan vi kompenseres for denne kraften. Det kan skje på mange måter, i fylkesutvalget pekte vi på muligheten for karbonfangst og produksjon av havvind, som løsninger for Equinor. Det tar tid å bygge ut ny energi og et kraftnett som får strømmen frem der den trengs. Vi forventer at regjeringen viser handlekraft og gjør noe nå. Vi må gjøre noe raskt, snart er det for sent å unngå en kraftkrise.

Hver eneste kommune i Trøndelag rammes hvis regjeringen ikke tar ansvar. Næringsliv som trenger mer kraft for å beholde eller utvikle nye arbeidsplasser finnes i alle deler av fylket. Hver eneste en av oss må betale skyhøye strømpriser hvis Støre fortsetter med å vurdere situasjonen.

Høyre vil ha utvikling og verdiskaping i Trøndelag – en forutsetning er tilgang på energi!

Ingvill Dalseg (H)

Leder for Hovedutvalg næring og industri, Trøndelag fylkeskommune