I en monopolsituasjon er det én tapende part: Kunden. Vitnetts forsøk på å holde NTE unna Oppdal og Rennebu er et forsøk på å begrense kundenes mulighet til å kunne velge selv.

Som Trøndelags ledende fiberaktør har vi bygd fiber i hele fylket de siste 18 årene. Vi tåler lokal konkurranse, som for eksempel fra Vitnett fra Oppdal.

Vi registrerer at Stig Strand, daglig leder i Vitnett, mener NTE bør holde seg i norddelen av Trøndelag og ikke utfordre Vitnetts posisjon. Det stusser vi over.

All erfaring viser at monopoler står for fall. I stedet for å regulere markedet, slik Strand vil, vil vi gi kundene muligheten til selv å velge hvilken leverandør de vil kjøpe fiber av. Det er fordi vi vet at sunn konkurranse alltid kommer kundene til gode.

NTE har en ambisjon om å gjøre Trøndelag digitalt og klimanøytralt. Det er en oppgave vi tar på største alvor. Det betyr blant annet at vi jobber systematisk med å bygge ut fiber i hele fylket.

Så får det være opp til kundene å avgjøre om de tjenestene vi leverer er konkurransedyktige. Vi har i alle fall ingen planer om å gi oss før hele Trøndelag har tilgang til stabilt og lynraskt fiberbredbånd.

Odd-Eirik Grøttheim; administrerende direktør i NTE Telekom AS.