Oppdal så klart!

Bård Jystad er mangeårig næringskonsulent i Oppdal og leder av næringshagen. Foto: Arkivfoto