Oppdalssola bør bevares uforandret og benyttes som opprinnelig tenkt

foto