Øystein Riise og Janne Gavem fortalte godt i avisa OPP 5. desember om de store konsekvensene regjeringens innleieinnstramminger kan få for landbruket. Oppdal landbrukstjenester er et bemanningsforetak som driver utleie av arbeidskraft til bønder som trenger det. Det være seg når behovet for avløser melder seg i forbindelse med ferie eller sykdom, eller behov for hjelp under kalving, lamming, i våronna eller arbeid i slåttonna.

Nå har Ap, Sp og SV bestemt at hovedregelen for norsk næringsliv er at det kun er bedrifter som har avtale med de største fagforeningene som skal kunne benytte innleie. Svært mange små og mellomstore bedrifter vil bli hardt rammet av regjeringen feilslåtte politikk. Dette er alvorlig for mange bedrifter som opplever store svingninger i arbeidsmengde i ulike sesonger. Det gjelder for eksempel innen reiseliv, servering, bygg og anlegg. Dette er næringer Oppdal og Rennebu er svært avhengige av. Disse næringene preges allerede av kritisk mangel på arbeidskraft, og nå skal det bli enda vanskeligere for de å få hverdagen til å gå opp. Det er også viktige distriktsarbeidsplasser.

For landbruket har regjeringen sagt at spørsmålet skal utredes nærmere. Men med regjeringens tydelige kamp for store innstramminger, frykter jeg at disse store innstrammingene også kommer til å ramme bøndene.

Faste ansettelser er og skal fortsette å være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Regjeringens innstramminger vil dessverre fort kunne føre til at flere mister jobben, flere blir midlertidig ansatt, og flere blir permittert. Det fører til mer utrygghet for både bedrifter og folk som jobber i næringer med behov for innleie. Å kunne jobbe gjennom bemanningsbyrå er en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange. De som jobber i bemanningsforetak er ofte arbeidsledige, mellom to jobber og studenter. Bransjestatistikk viser at ca. 40 % av alle som ansettes i bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet.

Oppdal landbrukstjenester forteller også godt hvordan de bidrar til et mer seriøst arbeidsliv. Som Riise nevner: «Ordningen gjør at de har én arbeidsgiver å forholde seg til, noe Riise påpeker innebærer et ordnet og forutsigbart arbeidsforhold, der den ansattes rettigheter gjennom en arbeidskontrakt blir godt ivaretatt på alle områder. – En arbeidsgiver, en lønnsslipp, skyter Gavem inn, og utdyper: - Det er jeg som gjør arbeidet med å betale ut lønn, ordne opp det som går på arbeidsgiveravgift, forsikringer og pensjonspoeng fra første krone.» Dette viser at det er mange seriøse bemanningsbyrå, selv om Ap og SP forsøker å stemple virksomheter som Oppdal landbrukstjenester som svært useriøse.

Det er på tide at Ap, Sp og SV snakker med de som blir hardt rammet av deres politikk. I krevende tider bør politikere bry seg om hvordan hverdagen kan bli enklere og bedre for folk. Da er det feil retning å bruke tid på å gjøre arbeidshverdagen for mange mer usikker.

Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant, Høyre