Oppdal Hytteforening mener at Oppdal har de beste naturgitte forutsetningene for å være en attraktiv vinterdestinasjon, men vi savner en tydelig bærekraftsprofil.

For oss hytteeiere er et skiløypenett av høy kvalitet og med forutsigbarhet avgjørende for hyttebruken. Oppdal må passe på å ikke miste markedsandeler som vinterdestinasjon.

Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på de grunnleggende behovene til dagens fritidsinnbyggere, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Å verne viktige naturområder, legge flere skiløyper på vei, bygge en god infrastruktur med toaletter, parkeringsplasser og spisemuligheter ved utfartsområdene er et tilbud fritidsbefolkningen etterlyser.

Klimautfordringene viser at vintrene blir kortere og somrene mer regnfulle. Derfor må ikke Oppdal gå motsatt vei enn sine konkurrenter med å brøyte flere veier, men heller legge skiløyper på vei for å sikre lang sesong.

Trondheim kommune har et mer forutsigbart og bedre tilrettelagt vintertilbud til sine innbyggere:

· 25 mil skiløyper i bilfrie Bymarka naturreservat, i tillegg til skiløypetilbudet i Strindamarka, Malvik og Klæbu. Det prioriteres å legge skiløyper på vei for å sikre lang sesong.

· 11 serveringssteder som turmål

· Langsiktige grunneieravtaler (20++ år)

· Dagens Løype - 15 gode turforslag i Trondheimsregionen

· Gråkallen Skileik - skileikområde tilrettelagt for barn på ski med kuleløyper, slalåmløyper, varmebuer, hopp- og skogsløyper. Betjent i helger frem til påske.

· Forutsigbart parkeringstilbud i Bymarka. Det er kun betaling i helger mellom jul og påske, på alle parkeringsplasser til kr 50 som går til idrettslagene.

· Rønningen Friluftslivarena – med inneservering, bålplasser, pizzaovn, lavvoer, gapahuker, hengekøyegapahuker og turboskog.

· «Nye» Vassfjellet Vinterpark – hele Trondheims fristed

· Ski på Topp

· Søndagsturen - 12 gode turforslag

· Til topps - turtilbud til 10 ulike topper

· Marka rundt

· Markatrimmen

· Bymarkveteranene som driver med rydding og klargjøring av skiløyper, nedfarter og heistraseer uten busker og kvister i skisporet.

· Markaplan (Handlingsplan for friluftsliv)

· Sti og løypeplan (Handlingsprogram for turfriluftslivet)

(Et utdrag av tilbudet i Trondheim kommune)

Oppdal taper millioner bare på å brøyte Gjevilvassveien:

· 42% eller 1.297 hytteeiere sa de vil redusere bruken av hytten dersom Gjevilvassveien ble brøytet

· Gjennomsnittlig reduksjon lokalt forbruk utgjør 16.448 kr. pr. hytte

· Total reduksjon i forbruk på 1.297 hytter utgjør 21.333.056 mill. (4 år uten skiløypa tilsvarer 85.332.224 mill.)

· 82% eller 2.530 hytteeiere mener Gjevilvasshytta er svært viktig for opplevelsen av skituren innover dalen

(Kilde: Undersøkelsen om brøyting av Gjevilvassveien i 2019)

Vi hytteeiere er mest opptatt av gode og forutsigbare skiløyper:

· Preparerte skiløyper blir stadig viktigere

· Avgjørende at skiløypa i Gjevilvassdalen består og ikke brøytes

· De fleste skiløypene mangler et turmål (hytte/servering e.l.)

(Kilde: Hytteundersøkelsen i 2015)

Det er kritisk at over 1000 hytteeiere i Gjevilvassdalen står uten skiløyper og tilgang til stamløypenettet. I tillegg har 200 hytteeiere i selve Gjevilvassdalen fått en vanskelig tilgang til sin egen hytte 18 uker i året.

Oppdal har de senere årene hatt en eventyrlig vekst i antall hytter og fritidsinnbyggere. I tråd med den økende hytteutbyggingen må skiløypetilbudet og infrastrukturen økes, og ikke nedskaleres slik som i dag. 12 millioner av eiendomsskatten fra boliger og fritidsboliger er avsatt til infrastrukturfondet og skal gå tilbake til Oppdalssamfunnet til gode infrastrukturtiltak.

Oppdal har hatt en solid økonomisk vekst takket være fritidsinnbyggerne sine. Kommunen kan ikke si ja til mer hyttebygging, uten å legge til rette for at folk får brukt hytta si. Det blir som å kjøpe ny bil og ikke få service på den i etterkant.

Oppdal taper millioner på krangling og dårlig samhandling: Med et bedre og forutsigbart vintertilbud vil nok næringslivet blomstre og antall besøksdøgn på hytta økes. Gi oss i det minste stamløypenettet tilbake!

Slutt å krangle, begynn å samhandle, slik blir det verdiskaping. Noen private pop-up løyper i Gjevilvassdalen holder ikke til dagens standard. Grønlia er en av de populære hyttene i Bymarka som bugner av hjemmebakst på en vanlig søndag.

Bedre samhandling for felles nytteverdi gir økt verdiskaping.

Vennlig hilsen Oppdal Hytteforening