OPP kommenterer på lederplass nominasjonsprosessen i Senterpartiet. Der antydes det at Ola Husa Risan nærmest har opptrådt som en ekstra kommunedirektør og voktet kommuneøkonomien som sin egen bankkonto. Det blir også antydet manglende handlekraft og vilje til å satse.

Jeg vil påstå at vi er 24 andre i kommunestyret som i bare litt varierende grad har samme tankesettet. Vi lar oss effektivt kneble av reglementer vedtatt i kommunestyret, tidligere vedtak og vedtatte planprosesser. For ikke å snakke om driftsmargin. Vi er nærmest rørende enige om de store linjer, vi har hyggelige passiarer på tvers av politikk og administrasjon og på tvers av partiene. Det siste er bra, men det blir lite visjoner av det.

Får vi litt penger til overs skal det inn på fond som ikke kan røres, og investeringsmidler må for for enhver pris ikke brukes på noe som kan kalles drift. Ære være KRF som klarte å få innvilget brannsikring av kirkene, før pengene fra salget av Vitnett havnet i et bærekraftsfond. At man kort tid etter, til svært få protester, brukte en stor del av fondet til å kjøpe seg ut av festeavtaler er en annen historie. Tross alt er det mulig vi om 50 år får økonomisk bærekraft ut av dette.

Jeg savner litt friskere utspill. Vi som er i opposisjon burde lene oss litt fremover. Og posisjon burde utfordre litt mer. Være mer kreative med andre ord.

Selv om jeg er rykende uenig i Frps alternative statsbudsjett, liker jeg kreativiteten og fandenivoldskheten deres. Plutselig ble vi klar over at det finnes et Folketrygdfond. Ikke Statens pensjonsfond utland, kjent som oljefondet, men et annet fond. Dette fondet er på en måte stengt. Det skal ikke penger inn og ikke penger ut. Men et vedtak gjelder jo bare til neste vedtak. Slik er det hos oss også. Vi kan fatte vedtak som nuller ut gamle vedtak og FrP i sitt alternative budsjett vil bruke 1/3 av fondet i en smell.

I juni vedtok vi en handlingsplan. Denne er et utgangspunkt for kommunedirektøren når han skal lage et budsjettforslag som vi med noen små justeringer vil vedta i desembermøtet. Hvilke justeringer, ja det jobber vi politikere med nå. Og gode formål blir satt opp mot hverandre.

Noen prioriterer økonomisk bærekraft og vil redusere underskuddet i driftsmarginen, noen prioriterer sosial bærekraft og vil stryke nedskjæringer innen helse og oppvekstsektoren. Mens de som prioriterer økologisk bærekraft etterlyser satsing innen klima, natur og miljø.

NB.Nedenstående forslag er ikke forslag jeg kommer med, men forslag som kunne vitalisert debatten.

Gamle Kongevei ligger på vektskåla, 12 millioner ligger inne, men kan utsettes for å styrke gode tiltak i helse og oppvekst. Støtdempere konkurrerer med varme hender.

Med litt mer kreative forslag kunne man feks utsatt ny barnehage og asfaltert Gamle Kongeveg. Det er tross alt ledig kapasitet i private barnehager.

Kutter vi opprusting av Gamle Kongeveg, kunne vi bevilget 40-50 tusen til de som vil legge solcellepaneler på taket. Med tilsvarende i støtte fra Enova vil da mange kunne produsere egen strøm nesten uten investeringer. Eller om vi ikke hadde løst inn festearealene, da kunne vi både asfaltert Gamle Kongeveg, gitt tilskudd til solceller og bygd barnehage.

Forslagene over er ikke gjennomtenkte. De illustrerer bare at vi politikere har en form for handlingslammelse. Vi har rett og slett glemt at det er vi som til syvende og sist bestemmer. Så får heller nominasjonskomiteer og velgere kaste oss ved neste korsvei.

Kan hende hadde Ola Husa Risan gått til topps uten utfordrer om han hadde fremmet en av SPs fanesaker ved forrige lokalvalg. Snøscooterløyper har ikke vært nevnt annet i en tverrpolitisk idémyldring i denne perioden. De hadde ikke trengt å bli vedtatt, det ville de neppe blitt, men en del av velgerne hadde i hvert fall ikke følt seg sviktet.

Det er marginal forskjell på makta en ordfører har kontra en vanlig kommunestyrerepresentant. Ordfører har dobbeltstemme ved stemmelikhet og han har bedre mulighet til å sette saker på sakslista. Og det er det. Derfor bør velgerne ha nøkterne forventninger uansett hvem som blir ordfører. En ordfører skal være samlende og fronte de vedtak som blir gjort i kommunestyret om han så er uenig. Det er den viktigste egenskapen til ordføreren.

Og vi andre bør prestere litt friskere fraspark.

Arne Rønning

MDG, men igjen i fri dressur