Legg deler av Rv3 i tunnel – spar reisetid og miljø

foto