Umiddelbart etter at saken var publisert kom det et leserinnlegg fra Terje Fossum, han er markedsansvarlig for blant annet Dovrebanen:

Viser til oppslag i Opdalingen på nett; «Anbudsrunden er en mulighet for Oppdal» og intervju med Oppdals varaordfører Ingvill Dalseg (H).

Det er nødvendig med en korrigering av denne virkelighetsoppfatningen. Det er en reell fare for at varaordføreren her sprer falske forhåpninger.

Anbud gir ikke flere tog. Togtilbudet etter anbud vil bli kjørt med de samme togene som i dag. Det dårlige togtilbudet til pendlere i Oppdal er et resultat av politiske prioriteringer. Det er ikke NSB som bestemmer dette i dag. NSB kjører i dag på oppdrag og avtale med Samferdselsdepartementet. Fylkeskommunen er høringsinstans. Slik vil det bli også ved anbud. Politikerne i Oppdal og Rennebu må gå i seg selv og erkjenne at de ikke har nådd fram når pendlere på alle andre strekninger prioriteres foran Oppdal.

Det er lite som tyder på at disse prioriteringene endres ved anbud. Flere tog til Oppdal betyr enten endret politisk prioritering eller anskaffelse av flere togsett. En omprioritering er opp til politikerne uavhengig av anbud.

Til sammenligning kan man jo se på busstilbudet på samme strekning. Som kjent er bussrutene satt ut på anbud for lengst. Ble busstilbudet for pendlerne i Oppdal bedre av det? De fleste som skal til Trondheim med buss må bytte buss i Støren. Bussturen Oppdal–Trondheim tar nesten 2,5 timer.–1 time mer enn toget!

Busstilbudet er også et resultat av politiske prioriteringer. Det ble ikke bedre ved anbud. Politikerne i Oppdal og Rennebu bør derfor innse at de bør gjøre en bedre innsats dersom tilbudet til pendlerne skal bli bedre. Politikerne må argumentere med hvorfor pendlerne i Oppdal fortjener et bedre tilbud.

Politikerne kan ikke kun ha fokus på pendlerne. Pendlerne alene utgjør ikke et godt nok trafikkgrunnlag til å kjøre flere tog eller busser. Det må også fokuseres på næringsutvikling og reiseliv. Det må satse på mer enn hytteturisme. I dag er det slik at andre destinasjoner er mer attraktiv enn Oppdal. Trønderne velger Røros eller Åre framfor Oppdal. På Østlandet ser de heller ikke Oppdal som en aktuell destinasjon. Det er en stor utfordring å gjøre Oppdal mer attraktiv som reisemål. Dette vil skape næringsutvikling og dermed styrke trafikkgrunnlaget også for tog og buss.