- Vi må tåle vannscooterkjøringen på Gjevilvatnet

foto