- Det handler om å gjøre Oppdal tilgjengelig og attraktivt som handelssentrum

foto