De fleste kommuner i Norge har i dag eiendomsskatt på boliger og/eller næring. Det enkleste en politiker kan gjøre, enten det er på nasjonalt eller lokalt nivå, er å gå i folks lommebøker for å finne penger til alle mer eller mindre gode tiltak.

Det er på mange måter forståelig at de fleste politikere tenker slik, det er jo langt enklere å stikke politikerhendene i lommene på folk flest i stedet for å prioritere hardt på kommunens budsjetter – det blir imidlertid ikke mer rett av den grunn.

Eiendomsskatten tar ikke hensyn til betalingsevnen til den som blir utsatt for skatten, men rammer blindt og bare fordi man bor i en bolig. En eiendom er jo nettopp det, en bolig, ikke et skatteobjekt etter Fremskrittspartiets syn.

Nettopp derfor fremmet jeg og en rekke kolleger i FrPs stortingsgruppe nylig et forslag om at loven om eiendomsskatt bør skrotes. Det vil gjøre at kommunene ikke lenger har mulighet til å skrive ut eiendomsskatt. Da må lokalpolitikerne tilbake på jobb og gjøre reelle og harde prioriteringer mellom ulike tiltak som man ønsker. Vi tror det er sunt for de aller fleste politikere å gjøre den øvelsen.

Samtidig kan kommunene som i dag har innført eiendomsskatt lære av de kommunene som klarer seg uten denne skatten – det finnes faktisk en del slike kommuner i Trøndelag også.

De aller fleste av oss opplever nå dyrtiden, vi sitter igjen med mindre hver måned enn hva vi gjorde for et år eller to siden. Derfor håper jeg eiendomsskatten blir en sentral del av årets kommunevalgkamp. Kommunene spiller nemlig også en rolle for kjøpekraften vår, og eiendomsskatten utgjør ofte mange tusen kroner i året som i stedet kan brukes til å betale strømregninger, innkjøp av mat eller nye fotballsko til barna.

La oss derfor håpe at et flertall slutter seg til vårt forslag om å skrote loven om eiendomsskatt.

Sivert Bjørnstad

Stortingsrepresentant, Trøndelag FrP.