Festtale-skryt hjelper lite når en svikter i hverdagen

foto