Rett før sommerferien gjorde kommunestyret et godt og ryddig vedtak rundt skiløyperabalderet i Gjevilvassdalen - med Arbeiderpartiet og Tor Snøve som arkitekt. Forsøket på å få til frivillige avtaler hadde til ingens store overraskelse strandet.

Derfor landet kommunestyret et vedtak med følgende tydelige innhold. «Alle alternative traseer inkludert veien skulle på nytt vurderes opp mot kvalitet, gjennomførbarhet og regulerbarhet» Et ikke tolkbart vedtak - med svært begrenset slingringsmonn. Dette ble tydelig bekreftet av selveste ordføreren i møte med begge partene allerede i vinter. På det samme møtet ble alle enige om å holde seg i ro til kommunedirektøren hadde gjort denne jobben ferdig.

I vår naivitet trodde vi at kommunestyrevedtaket skulle gi alle kamphaner, inkludert oss selv, en velfortjent pause i denne alldeles utarmende krigen. Den gang ei - Døra på rådhuset hadde knapt lukket seg bak oss før lyden av motorsager og lukta av totaktktsbensin fylte den forjettede dalen, som er omtalt i OPP.

Ikke alle hadde tid til å vente på at kommunedirektøren og hans kvinner og menn skulle komme med sin anbefaling.

Dette er etter vår mening respektløst ovenfor alle de grunneierne, innbyggere og fritidsinnbyggere, som ønsker løypa på veien. Ikke minst er det mangel på respekt ovenfor vedtaket vi politikere samlet oss rundt, og det arbeidet kommunedirektøren er satt til å gjøre i kjølvannet av det.

Det er på ingen måte rent trav i ventetiden å hugge ut en ti meter bred løypetrasé i vernskogen, hvor fylkesmannen i tillegg har sagt et klart nei til løype kjørt med tråkkemaskin. Ei heller er det stuerent å rydde en alternativ nedre trase, og gjøre betydelige terrenginngrep i denne med diger gravemaskin. Hvorfor velger dere å gjøre dette ? Det kan ikke oppfattes som noe annet enn å prøve tilsnike seg et forsprang - I et skirenn vill dette vært en god gammeldags tjuvstart.

Vi i Venstre, MDG og SV er ikke spesielt fornøyd med dette, og kommer til å følge det opp. Nå er reguleringsplanarbeidet for skiløyper i Gjevilvassdalen i gang på plankontoret. Det minste vi trenger i denne fasen er et digert bål, som til stadighet forsynes med totaktsbensin og seig bjørkeved.

Vi håper respekten for hverandre og kommunestyrevedtaket er såpass stor at motorsager, traktorer og gravemaskiner nå blir brukt til andre ting - i påvente av resultatet av reguleringsplanarbeidet.

Hilsen oss i Venstre, MDG og SV