Om barn og unge, og om tida som ikke kommer tilbake